Back to Front Page

ትግራይ ኬኛ

ትግራይ ኬኛ 

አዎ ትግራይ ኬኛ 
በዛብሽ ምቀኛ 
አቅራሪ ጉረኛ 

በዝተው ተበራክተው 
እንደቆሎ ሚጨብጡ 
እንደበረዶ የሚያቀልጡ 

እንደጨው የሚያሟሙ 
ሊሸጡ የሚያስማሙ 
የሚፎክሩ የሚያወሩ  
ስራ የማይሰሩ 
የሚገሉ የሚያፈናቅሉ  
ተበራክተው በየክልሉ 

ትግራ ይኬኛ 
ችግሩን የሚፈቱ ጠፍተው በአገሩ 
መሳቂያ መሳለቂያ 
የግብጽ መሳሪያ 
ሆንን እኮ ባርያ 

ትግራይ ኬኛ 
ገባኝ ለምን እንደሚጠሉሽ 
አፈር አትሰጪ ንፉግ ነሽ 
የዮሀንስ የአሉላ ሀገር ነሽ 
ግብጽን ያባረርሽ 
ትምህርት የሰጠሽ 
ኢትዮጽያን ያቀናሽ 
የኛ ነሽ 
የኛ ነሽ 

ትግራይ ኬኛ 
መፍትሄ እንዳይፈልጉ
ጥረጉ ጥረጉ 
አዲስአበባን አጽዱ 
ፖዘቲቭ ነጌቴቭ 
ብሎ መዋዠቁ 
እድገትን ሰላምን እየነፈጉ 
መራሁ ማለቱ 
ማውራትና ማውራቱ 
ቀፎ ባዶ ነው ከንቱ

ትግራይ ኬኛ 
አብቢ ለምልሚ ለኛ 
ጠንክሪ በርቺ 
አትሙቺ ለሌላ 
ተስፋችን ነሽና 
ትግራይ ኬኛ 

ኢዮብ ከጮማ እምኒ

4-12-19

Videos From Around The World

Back to Front Page